CAZ

Usługa została wykonana w założonym terminie w sposób zgodny z umową, współpraca z Panem Łukaszem Białonoga przy realizacji umowy przebiegała w sposób nie budzący zastrzeżeń.
Powiatowy Urząd pracy we Wrocławiu wysoko ocenia realizację przez firmę LIKE usługi wykonania projektu logo Centrum Aktywizacji Zawodowej.